Foto: Marian Schmidt

Roshi Jakusho Kwong jest mnichem i mistrzem zen w tradycji japońskiego zen soto.

Przez wiele lat praktykował z Shunryu Suzuki roshi (w Polsce znanego jako autora jednej z najlepszych współczesnych książek na temat zen “Umysł zen, umysł początkującego”).

Po śmierci nauczyciela kontynuował naukę, otrzymał przekaz dharmy od Hoitsu Suzuki roshi – syna i spadkobiercy Shunryu Suzukiego.

Roshi Kwong urodził się w 1935 roku w rodzinie chińskiej w USA w Kalifornii. Wraz z żoną Shinko wychowali tam czterech dziś już dorosłych synów. Pod koniec lat siedemdziesiątych roshi Kwong otworzył ośrodek zen na górze Sonoma w północnej Kalifornii – Sonoma Mountain Zen Center – który prowadzi do dziś, www.smzc.net

Roshi przyjaźni się z wieloma nauczycielami różnych tradycji buddyjskich, m.in. z XIV Dalajlamą Tenzinem Gyatso. Jest ceniony za otwarte podejście do innych wyznań. Wprowadza w codzienne życie człowieka zachodu praktykę zen nie tracąc nic z jej istoty.

Roshi Kwong od wielu lat przyjeżdża do Polski, gdzie wygłasza publiczne wykłady, udziela indywidualnych nauk, prowadzi grupowe odosobnienia, odprawia ceremonie związane z życiem wspólnoty buddyjskiej, odwiedza rodziny swoich uczniów. Wszystkie formy praktyki są otwarte i dostępne dla osób zainteresowanych. Dodatkowo od wielu lat uczestniczy w ekumenicznych medytacjach w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu (koło Poznania) wczesniej organizowanych przez ojca Jana Berezę, a obecnie przez jego następcę – ojca Maksymiliana Nawarę.

W marcu 2003 roku ukazała się w USA książka roshiego Kwonga “No Begining, No End”.

Jej polskie wydanie “Bez początku, bez końca” ukazało się w Polsce w maju 2005 roku w tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego.

W 2007 roku Roshi Kwong nadał świadectwo Hoshi – Nauczyciela Dharmy (Dharma Holder) – dwójce swoim długoletnim uczniom – Shinko Musho oraz Mikołajowi Uji Markiewiczowi, a w kolejnych latach ten tytuł otrzymali Jurek Kuun i Ewa Sanko.

Więcej o Roshim Kwongu