Jakusho Kwong Roshi

Założyciel i wieloletni opat sanghi Kannon Polska oraz opat i założyciel Sonoma Mountain Zen Center w USA. Przeczytaj więcej o Roshim Kwongu.

Roshi Uji Markiewicz

Spadkobierca Roshiego Kwonga i obecny opat sanghi Kannon Polska. Więcej o Roshim Markiewiczu przeczytasz na jego stronie.